אדריכל בנייה ירוקה 
  דו"ח לבנייה ירוקה על פי תקן 5281 

משרדנו מספק שרותי ייעוץ, ליווי והסמכת פרויקטים לבניה ירוקה לפי תקן ישראלי 5281 לבנייה בת קיימה על ידי אדריכל בנייה ירוקה מורשה. התקן המהווה מעטפת להוראות, הנחיות ותקנים נוספים העוסקים במגוון נושאים הקשורים בבנייה ירוקה. תקן 5281 מהווה חלק מההוראות והדרישות המופיעות בתקן אשר נכתבו במיוחד עבור התקן וחלק מבוססות על הפנייה לתקנים נוספים ישראלים וזרים, כמו גם למסמכי הנחיות של רשויות ומשרדי ממשלה

משרדנו מלווה בנייה ירוקה מוסמך מטעם מכון התקנים הישראלי, אדריכל בנייה ירוקה מורשה ללוות פרויקט בניה ירוק ולשמש כיועץ לבניה ירוקה לכל שלביו על מנת שיהיה תיאום מקצועי אופטימאלי בין כלל הגורמים המעורבים להצלחת התהליך

 ליווי להסמכת מבנה כירוק על פי תקן 5281, התמצאות בדרישות "הירוקות" של כל עיר, הדרכה לצבירת נקודות לקבלת התו, פתיחת תיק למבנה ירוק במכון התקנים או ברשות המקומית, הסדרת מסמכים, הוכחות ואישורים, הכנת אוגדן ירוק למבנה על מנת להכשיר את המבנה לירוק

 

עד לשנת 2020 התחייבו ערים אשר חתמו על אמנת "פורום ה- 15" להפחתת זיהום אוויר והגנה על האקלים על ידי צמצום 20% מפליטות גזי החממה. מסקרים שנערכו בארץ ובעולם עולה כי מבני משרדים ומבני מגורים הם צרכני האנרגיה הגבוהה ביותר למעלה מ 70% פליטות גזי חממה. לאור זאת החליטו לאמצץ בישראל פורום ה 15 ומשרד להגנת הסביבה ת״י 5281 אחיד היאפשר פיקוח הדרכה ליווי ומדידה של עקרונות הוליסטיים של קיימות עד למתן אישור למבנה כירוק, אקולוגי וחברתי

מסמכי ההנחיה משמשים לצד ההוראות המופיעות בתקן לצורך יישום הדרישות והם מהווים מדד אחיד, מקצועי ומוסכם לפרקטיקה הטובה ביותר. בבניה על פי תקן 5281 עלינו לצבור ניקוד מינימום של 55 נקודות מתוך 100 ולעמוד בתנאי סף מחייבים. הניקוד נצבר מכלל פרקי התקן בהם אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול וחדשנות

 

לאור החלטת אותן ערים בישראל לאמץ את עקרונות הבנייה הירוקה מעתה

ת״י 5281 התקבל כתקן גג אשר תחת קורתו מאוגדים תקנים והנחיות בתחומים שונים כגון: אנרגיה, מים, בריאות, אקולוגיה ועוד. ליווי על ידי אדריכל בנייה ירוקה מורשה ומקצועי יעזרו ליזם לעמוד בכל התקנים על ידי שימוש בתוכנות אדריגל בנייה ירוקה וכלי מדידה מהמובילים בעולם לבנייה ירוקה. לחוברת הטכנית המלאה של ת״י  5281