top of page

חשיבות נושא התחבורה בבנייה בת קיימה חלקה של התחבורה הפרטית בגרימת זיהום אוויר במרכזי הערים בישראל הוא מהגדולים והבעייתיים ביותר, הן בשל 4 כמות הרכבים והן בשל סמיכות מקור הפליטה לאוכלוסייה . המצב עשוי להחמיר עקב העלייה המתמדת בפליטת מזהמים כתוצאה משריפת דלק פוסילי בכלי רכב, שכן בעשורים האחרונים חל גידול רב בצי הרכב הפרטי בישראל. היות והשימוש במבנה מחייב התניידות אליו וממנו, בנייה בת קיימה שואפת לסייע בהפחתת ההשפעות הכרוכות בהתניידות ברכב פרטי מזהם באמצעות מיקום המבנה בקרבת תחבורה ציבורית, הקמת תשתית התומכת בהסדרי נסיעות משותפות והתקנת אמצעים לעידוד דיירי המבנה לשימוש בתחבורה חלופית שהשפעותיה הסביבתיות פחותות או זניחות . קל להבין מדוע שימוש מסיבי ברכבים פרטיים באזור מסויים יגבירו את נזקי איכות הסביבה, זיהום האוויר, הרעש, הצפיפות והצורך בחניונים גדולים במקום פארקים ירוקים.

השפעות נזקי תחבורה פרטית גורמות במישרין ובעקיפין לזיהום אוויר במרכזי ערים ולכן גם ניתן דגש בליווי ת״י 5281 על נושא זה. הן בשל מספר כלי הרכב הגדל והולך והן כתוצאה משריפת הדלקים על ידי המכוניות. מדינת ישראל היא אחת מהמדינות המפותחות הצפופות בעולם ולכן הגברת המודעות לתחבורה חלופית, שמירה על הסביבה ובניה ירוקה, מעודדים הפחתת התניידות ברכב פרטי על ידי חלופות התורמות לשמירה על הסביבה וגם על בריאותנו

התחבורה בתקן לבנייה בת קיימה )דרישות לבנייני משרדים( מבקש לעודד רכיבה על אופניים באמצעות אספקת מקומות חנייה ושטחי אחסון נאותים לרשות העובדים בבניין ואורחיהם, תכנון דרכי גישה נוחות ובטוחות לרכיבה, וכן עידוד השימוש ברכבים חשמליים על-ידי הספקת האמצעים להטענתם בתחומי המבנה.

 בניה ירוקה יכולה לדאוג להפחתת זיהום אוויר בדרגים הבאות

השימוש וההנגשה לרכבת, אופניים, אוטובוסים ורכבים חשמליים מסייעים להפחתת פליטת גזי חממה ומפחיתים את העומסים בכבישים ובחניונים

  1. תכנון מבנים בקרבת תחבורה ציבורית והנגשת המבנה אל התחבורה הציבורית בצורה נוחה ויעילה.

  2. בניית מסלולים אופניים אל המבנה כמו כן מקומות חנייה עבור אופניים ושטחי איחסון מוצלים ומוגנים.

  3. בניית שבילי הליכה עבור הולכי רגל.

 

משרדנו מלווה ירוק מוסמך מטעם מכון התקנים הישראלי, ללוות פרויקט בניה ירוק על כל שלביו על מנת שיהיה תיאום מקצועי אופטימאלי בין כלל הגורמים המעורבים להצלחת התהליך.

ליווי להסמכת מבנה כירוק על פי תקן 5281, התמצאות בדרישות "הירוקות" של כל עיר, הדרכה לצבירת נקודות לקבלת התו, פתיחת תיק למבנה ירוק במכון התקנים או ברשות המקומית, הסדרת מסמכים, הוכחות ואישורים, הכנת אוגדן ירוק למבנה.

bottom of page