top of page

ניהול - ת״י 5281

כולנו חווינו מבנה שנבנה בסמיכות אלינו ומודעים למטרד אשר יכול להוות אתר הבנייה, נושא הניהול בבנייה בת קיימה לאופן התנהלות אתר בנייה ישנן השלכות סביבתיות מידיות כמו גם ארוכות טווח; עצם קיומו של אתר הבנייה עלול לגרום למפגעי רעש, להפצת מזהמים ואבק, לייצור מוגבר של פסולת, לצורך גדול בשינוע ועוד

 

השפעת המפגעים חלה על השוהים באתר ועל סביבתו המיידית ואף הרחוקה. מטרת ניהול אתר בנייה באופן המתחשב בסביבה ובעובדים היא להפחית מפגעים אפשריים ולצמצם את טווח השפעתם על-ידי נקיטת פעולות כגון: צמצום הרעש המופק באתר, צמצום מספר הנסיעות ושינוע חומרים ופסולת על-ידי תכנון מקדים, צמצום הפצת אבק על-ידי כיסוי, צמצום ייצור פסולת על-ידי ייצור מתועש, ניהול אתר נקי המאפשר איסוף ומיון פסולת בניין לטובת מיחזור או מכירה, צמצום צריכת אנרגיה ומשאבים מקומיים, וכן הסרה ראשונית של אבק ומסירת מבנה נקי. ניהול אתר בניה ירוק, מתחיל כבר משלב התכנון ונועד לגבש דרכים לתיאום בין אנשי המקצוע השונים, מגוון משימות טכנולוגיות חדישות ושימוש בחומרים חדשים. ניהול סביבת בניה נקייה, מאפשרת ליישם במבנה פתרונות יעילים וחכמים שיאפשרו שימוש בריא ואיכותי יותר לדיירים ו/או העובדים העתידים לשהות בו

מספר עקרונות לניהול אתר בניה ירוק על פי ת״י 5281
 

על פי תקן 5281 – ניהול אתר בנייה המבוסס על תוכנית למניעת מפגעים סביבתיים בתקופת הבנייה, כולל פעולות למניעת זיהום אויר, ריחות, רעשים ואבק שמקורם באתר.
 

  1. ניהול האתר אחראי על בניה מתחשבת מבחינה סביבתית, אקולוגית וחברתית.

  2. ניהול אתר בניה ירוקה כולל תכנון השפעות צריכת אנרגיה, מחזור חומרים ופליטות גזי חממה.

  3. ניהול סביבת אתר בניה ירוק, מתחשב ברמת הניקיון, השכנים, בטיחות לבונים ולסובבים.

  4. הגדרת יעדי ניהול בניה בת קיימא כוללים צמצום צריכת מים והפחתת צריכת אנרגיה.

 

המבנה לאחר הקמתו כולל ניהול כל המערכות הקיימות בו לרבות מערכות פסיביות, צריכת אנרגיה, צריכת מים, מערכת מיזוג האוויר, מעליות, אצירת פסולת ופינוייה ובטיחות המבנה. ניהול נכון של המבנה הן על-ידי המשתמש והן על- ידי חברת ניהול הוא תנאי הכרחי להפחתה ולצמצום השפעות סביבתיות הכרוכות בתפקודו השוטף. צמצום ההשפעה הסביבתית בתפעול הבניין ייתכן בזכות נקיטת פעולות לחסכון במשאבים כגון: הפעלה בתפוסה מלאה, התקנת חיישני נוכחות ולחצנים להפעלה קצובה וחסכנית, תחזוקה שוטפת של מערכות, ניטור ותיקון תקלות, הפרדת פסולת ועוד.

כמו כן על מנת שהאלמנטים והמערכות שהוטמעו בבניין ישיגו יעילות מרבית חשוב כי המשתמשים יכירו אותן ויהיו מסוגלים לתפעלן בהתאם לעקרונות התכנון שהוטמעו בבניין כולל המרכיבים שתוכננו לחסכון במשאבים. התקן מבקש לעשות זאת באמצעות אספקת חוברת הדרכה למשתמשי הבניין הכוללת הסברים על עקרונות התכנון והמערכות שהוטמעו בבניין. ניהול תהליך התכנון של הפרויקט המשתף את בעלי העניין בקרבת המבנה ופועל איתם בשיתוף פעולה לתכנון המתחשב בצרכי הקהילה יתרום להשתלבות מיטבית של הפרויקט בשטח וימתן התנגדויות. כמו כן שילוב של מלווה בנייה ירוקה בתהליך התכנון משלביו הראשוניים יסייע בהטמעה מיטבית של אלמנטים ירוקים ומערכות חוסכות ויקדם

משרדנו מלווה ירוק מוסמך מטעם מכון התקנים הישראלי, ללוות פרויקט בניה ירוק על כל שלביו על מנת שיהיה תיאום מקצועי אופטימאלי בין כלל הגורמים המעורבים להצלחת התהליך

 ליווי להסמכת מבנה כירוק על פי תקן 5281, התמצאות בדרישות "הירוקות" של כל עיר, הדרכה לצבירת נקודות לקבלת התו, פתיחת תיק למבנה ירוק במכון התקנים או ברשות המקומית, הסדרת מסמכים, הוכחות ואישורים, הכנת אוגדן ירוק למבנה על מנת להכשיר את המבנה לירוק

את הפרויקט להישגים טובים יותר בתקן ובבנייה הירוקה

bottom of page