top of page
אורט ליווי בנייה ירוקה

אורט ליווי בנייה ירוקה

אורט ליווי בנייה ירוקה

אורט ליווי בנייה ירוקה

אורט ליווי בנייה ירוקה

אורט ליווי בנייה ירוקה

אורט ליווי בנייה ירוקה

אורט ליווי בנייה ירוקה

אורט מבנה מטה הרשת תל אביב

שטח: 3 קומות על קרקעיות כ-4,645 מ"ר

עם אפשרות לתוספת קומה טיפוסית

 

אדריכל: ורד בנג'ו קוניגסברג

קימל אשכולות אדריכלים בע"מ

יזם: אורט ישראל

 

בשיתוף עם אדר' מיכאל לוי

http://www.lestudio.co.il/

גרינר הינו משרד מלווה בנייה ירוקה מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי. אנו מעניקים שרותי אדריכלות ירוקה ליווי בנייה ירוקה על פי דרישות מכון התקנים והכנת אוגדן עבור הרשויות לעמידה בתקנים הירוקים על פי תקן 5281 לבניה ירוקה. אנו עושים הכל על מנת שהיזם יקבל את האישורים המתאימים במהירות המירבית ולהבטיח איכות בנייה תקינה, חיסכון כספי ליזם והרמוניה עם הטבע
bottom of page