top of page

מעון דרי יפו - ליווי בנייה ירוקה בתל אביב יפו

מעון דרי - רחוב יפו.png

יזם: קרן תל-אביב יפו לפיתוח

אדריכל: יואב מסר אדריכלים

גרינר הינו משרד מלווה בנייה ירוקה מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי המעניק שרותי אדריכלות ירוקה ליווי ירוק בכל ערי ישראל. ייעוץ לבנייה ירוקה בתל אביב והכנת אוגדן עבור הרשויות העירוניות לעמידה בתקנים הירוקים. אנו עושים הכל על מנת שהיזם יקבל את האישורים המתאימים במהירות המירבית ולהבטיח איכות בנייה תקינה, חיסכון כספי ליזם והרמוניה עם הטבע. על מנת להבטיח גם לדורות הבאים סביבה נקייה ובריאה יש לפעול  בשיתוף פעולה עם יועץ בנייה ירוקה מוסמך גם על מנת להקל את הנגישות עבור היזמים וקבלני הביצוע לבנייה ירוקה. אנו מאמינים שמלווה בנייה ירוקה טוב יכול להבטיח

bottom of page