top of page

גג ירוק

החזון ההוליסטי מדבר על עיר מוקפת ירק ואוייר נקי, עיר חסכונית שאינה צורכת משאבי אנרגיה חיצוניים מתכלים אדירים אלא יכולה לכלכל את צרכי האנרגיה שלה בעצמה עיר הגנים הירוקים המים הנקיים והמאזן האקולוגי בה ובסביבתה. גג ירוק או גג מגונן הוא גג נושא צמחייה המיושם על ידי הנחת תשתית המאפשרת אחיזה של חומרי הזנה ומים לצמחייה והגנה למבנה מפני חדירת שורשים ונוזלים. לגג ירוק ישנם יתרונות רבים, בתקן הישראלי לבנייה בת קיימה (ת"י 5281), ניתן לקבל ניקוד על בניית גג ירוק כחלק מהאסטרטגיה להפחתת תופעת אי החום העירוני. החזון מדבר על גן שיכול להניב אף ירקות או פירות ומזונות רבים לצד גינות נוי וכל זאת ניתן ליישום במרחב יקר ערך שעד לפני מספר שנים בוזבז לחלוטין כגגות תעשייתים מלאי לכלכוך וזפת שרק צברה חום והוסיפה לחום העירוני

בידוד תרמי – שכבת האדמה על הגג מונעת את התלהטותו כתוצאה מקרינת שמש ישירה, ולכן גג מגונן מקטין את הדרישה לקירור האוויר בקומה שמתחת לגג ולחסכון של כ-20% בהוצאות החשמל למיזוג אוויר בקיץ. בחורף נמנעת

התקררות הגג כתוצאה ממגע ישיר עם אוויר קר

 

בידוד אקוסטי- המצע המגונן מהווה בידוד מרעשי הסביבה הנגרם מתנועת מכוניות וכלי טייס, עד כדי הפחתה של

כ-8 דציבלים. ככל שהמצע עמוק יותר יכולות הבידוד התרמי והאקוסטי גדולות יותר

 

מגוון ביולוגי- גג ירוק מהווה ביוספרה המזמינה אליה ציפורים, פרפרים ובעלי חיים אחרים. הוא מסייע בשימור תחושת הטבע בעיר ובהעשרת המגוון הביולוגי

 

השהיית מי נגר עילי והפחתת העומס על מערכות הניקוז בספיקת שיא- הגג הירוק מתנהג כשטח חלחול והשהייה של מי הנגר. נוצר דירוג בהגעת מי הגשם אל מערכות הניקוז, העומס עליהן מופחת ונמנעות הצפות וקריסות. כמות הנגר הנאצר בגג עומדת ביחס ישיר לעומק המצע. שכבת אדמה בעובי של כ-10 ס"מ סופגת עד 40% ממי הגשם הניתכים עליה

 

סינון רעלים- צמחיית הגג מסננת רעלים ומזהמים מהאוויר וממי הגשם. היא סופחת מהאוויר פחמן דו חמצני, גזים רעילים ואבק ומייצרת חמצן. סינון רעלים ממי הגשם מונע את הגעתם למי התהום

 

צמצום תופעת אי חום עירוני- תופעה המוכרת במרחבים עירוניים צפופים המאופיינים בריבוי שטחים בנויים. משטחים בנויים המורכבים מחומרים אטומים וכהים כגון אספלט ובטון חשופים לקרינה במהלך היום, 'קולטים' את החום ומשפיעים על עליית בטמפרטורות בתוכה. לעומתם, משטחים מגוננים מסייעים להוריד את הטמפרטורה בעיר

 

ערך אסתטי- בתחרות המתמדת על שטחים בעיר, עושה הגג הירוק ניצול מושכל של גג סתמי והופך אותו לגינה אטרקטיבית בלב מרחב בנוי. כשטח ירוק הוא תורם לתחושת הרווחה של המשתמשים בו ושל הצופים אליו.

עלות אחזקת גג ירוק גדולה מאחזקת גג שאין עליו צמחיה. יחד עם זאת, הגג המגונן מגן על מערכות הגג ומאריך את תוחלת חייהם פי שתיים, הוא מפחית את דרישת החשמל למיזוג בכ-20%  וחוסך עלויות הכרוכות בביצוע ובתחזוקה של מערכות ניקוז עירוניות. ההוכחה לכדאיות ההתקנה באה לידי ביטוי בעליית ערך נכסים בעלי גג ירוק

 

bottom of page