top of page

תו ירוק לעסקים - אלעד

גרינר מעניק שרותי ייעוץ לעירייות בעת השקת תו ירוק עבור עסקים

 

בשיתוף מרכז השל לקיימות, מכון התקנים והמועצה לבנייה

ירוקה 

 

https://ilgbc.org/

http://www.heschel.org.il/heschel-media

 הרשות לאיכות הסביבה בשיתוף מכון התקנים והמשרד להגנת הסביבה מבקשים לאמץ תו ירוק אחיד לעסקים

 
פרויקט "התו הירוק" מציג תפיסה חדשנית, בה העירייה מעמידה לרשות העסקים הפרטיים צוות מקצועי המלווה אותם בתהליך הסמכה של מכון התקנים. היוזמה מחברת את האג'נדה הירוקה עם התייעלות עסקית, ובכך מייצרת תכנית אטרקטיבית המסייעת לבעלי העסקים לאמץ פתרונות התייעלות סביבתית ועסקית, התורמים לרווחיות העסקים ולאיכות החיים והסביבה בעיר. המטרה הסופית היא כמובן התייעלות אנרגטית וסביבה הרמונית והוליסטית אשר תיצור סביבה בריאה, חכמה ונוחה

bottom of page