top of page
בלב רעננה.jpg

מלווה בניה ירוקה ברעננה - פרוייקט בל״ב


גרינר הינה גאה להיות משרד ייעוץ לבנייה ירוקה עבור פרוייקט בל״ב ברעננה. בליווי בנייה ירוקה בתהליך קבלת היתר בנייה ירוקה משלב התכנון של מבנה ירוק, ליווי הבנייה על פי תקן ירוק לאורך כל חי הפרוייקט ועד קבלת היתרים כולל 5281. ליווי בנייה ירוקה ברעננה וייעוץ לבנייה ירוקה לקבלת אוגדן ירוק על פי תקן 5281 . גריניר מלווה בנייה ירוקה מהליך התכנון המקדמי לאורך כל חיי הפרוייקט ועד קבלת תקן ירוק 

 

שטח: 898 מ"ר

סטטוס הפרויקט: לקראת היתר

 

אדריכלית אנה
קפלינסקי אדריכלים

יזם:  עמותת בל"ב רעננה

לכל הפרויקטים בליווי בנייה ירוקה 

bottom of page