top of page

Leed  Gold certification

הסמכת LEED זהב
הסמכת LEED זהב היא רמה יוקרתית של הכרה בתוך מערכת ההסמכה לבנייה ירוקה של מנהיגות באנרגיה וסביבה (LEED). זה מסמל רמה גבוהה של הישגים בביצועים סביבתיים וקיימות עבור פרויקט בנייה.

כדי להשיג הסמכת LEED Gold, פרויקט חייב לצבור מספר משמעותי של נקודות בקטגוריות שונות של
קיימות LEED זהב: 60 - 69 נקודות.

הקטגוריות בהן צוברים ניקוד כוללות למשל:

פיתוח אתר בר קיימא: זה כרוך בגורמים כמו בחירת אתר, גישה לתחבורה, ניהול מי גשמים ומזעור השפעת הפרויקט על הסביבה הסובבת.

יעילות מים: אסטרטגיות להפחתת צריכת המים, כגון מערכות השקיה יעילות, מתקנים חסכוניים במים ואיסוף מי גשמים, תורמות לנקודות בקטגוריה זו.

יעילות אנרגטית: שיפור ביצועי האנרגיה באמצעות אמצעים כגון מערכות חשמל יעילות, עיצוב תאורה, שימוש באנרגיה מתחדשת ושיפורי מעטפת הבניין חיוני לצבור נקודות.

חומרים ומשאבים: נקודות מוענקות עבור שימוש בחומרי בניין ברי קיימא, הפחתת פסולת במהלך הבנייה ויישום תוכניות מיחזור.

איכות סביבה פנימית: אסטרטגיות לשיפור איכות האוויר בתוך הבית, אספקת אוורור נאות ואופטימיזציה של נוחות תרמית עבור הדיירים תורמות לנקודות בקטגוריה זו.
 

חדשנות: פרויקטים יכולים לצבור נקודות נוספות עבור יישום אסטרטגיות או טכנולוגיות חדשניות שחורגות מהדרישות הסטנדרטיות של LEED.

הסמכת LEED Gold מדגימה מחויבות חזקה לקיימות ואחריות סביבתית, ועוברת את הדרישות להסמכת כסף. זה דורש תכנון, עיצוב וביצוע קפדניים כדי להשיג, ובדרך כלל כרוך בהשקעה משמעותית במאפיינים ובשיטות של בנייה ירוקה.

השגת הסמכת LEED Gold לא רק מועילה לאיכות הסביבה אלא גם מקדמת חללים פנימיים בריאים יותר, מפחיתה עלויות תפעול, משפרת את הסחירות ומפגין מנהיגות בתכנון ובנייה ברי קיימא. הוא מוכר ברחבי העולם כסמל למצוינות בבנייה ירוקה.

bottom of page