top of page

מלווה בנייה ירוקה - ילדי טהרן 8 ראשל״צ

ליווי בנייה ירוקה ראשון לציון

ליווי בנייה ירוקה ראשון לציון

ליווי בנייה ירוקה ראשלצ

ליווי בנייה ירוקה ראשלצ

ליווי בנייה ירוקה ראשון לציון

ליווי בנייה ירוקה ראשון לציון

ליווי בנייה ירוקה ראשון לציון

ליווי בנייה ירוקה ראשון לציון

גרינר זכה לשמש יועץ בנייה ירוקה עבור אחד הפרוייקטים הגדולים והמרשימים הקמים היום בראשל״צ במסגרת הליווי הירוק הכנת אוגדן ירוק  על פי תקן 5281 וייעוץ לבידוד תרמי לפי תקן 5282

ילדי טהרן

א.ת. ראשל"צ

יזם: שער מבנים

אדריכל: לארי דה טולדו

בניין למסחר ומשרדים

 

שלב א' - 28,000 מ"ר

תקן 5281 לבניה ירוקה

תכנון בידוד תרמי לפי תקן 5282

 

גרינר הינו משרד מלווה בנייה ירוקה מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי המעניק שרותי אדריכלות ירוקה ליווי ירוק והכנת אוגדן עבור הרשויות לעמידה בתקנים הירוקים. אנו עושים הכל על מנת שהיזם יקבל את האישורים המתאימים במהירות המירבית ולהבטיח איכות בנייה תקינה, חיסכון כספי ליזם והרמוניה עם הטבע. על מנת להבטיח גם לדורות הבאים סביבה נקייה ובריאה יש לפעול  בשיתוף פעולה עם יועץ בנייה ירוקה מוסמך גם על מנת להקל את הנגישות עבור היזמים וקבלני הביצוע לבנייה ירוקה ואנו מאמינים שמלווה בנייה ירוקה טוב יכול להבטיח בדיוק זאת

bottom of page