top of page
Leed Platinum Certification

הסמכת LEED פלטינום
הסמכת LEED פלטינום היא רמת ההכרה הגבוהה ביותר במערכת ההסמכה לבנייה ירוקה של מנהיגות באנרגיה וסביבה (LEED). זה מייצג הישג יוצא דופן בביצועים סביבתיים וקיימות עבור פרויקט בנייה.

כדי להגיע להסמכת LEED פלטינום, פרויקט חייב לצבור מספר ניכר של נקודות בקטגוריות שונות של קיימות מינימום 80 נקודות ומעלה.

הנקודות ניתנות במגוון נושאים כגון:

פיתוח אתר בר קיימא: זה כרוך בגורמים כמו בחירת אתר, גישה לתחבורה, ניהול מי גשמים ומזעור השפעת הפרויקט על הסביבה הסובבת.

יעילות מים: אסטרטגיות להפחתת צריכת המים, כגון מערכות השקיה יעילות, מתקנים חסכוניים במים ואיסוף מי גשמים, תורמות לנקודות בקטגוריה זו.

יעילות אנרגטית: השגת ביצועים אנרגטיים יוצאי דופן באמצעות אמצעים כגון מערכות חשמל יעילות במיוחד, עיצוב תאורה מתקדם, שימוש נרחב במקורות אנרגיה מתחדשים ושיפורים קפדניים של מעטפת הבניין חיונית לצבור נקודות.

חומרים ומשאבים: נקודות מוענקות עבור שימוש בחומרי בניין ברי קיימא, הפחתת פסולת במהלך הבנייה, ויישום תוכניות מחזור ושימוש חוזר נרחבות.
 

איכות הסביבה הפנימית: יישום אסטרטגיות מתקדמות לשיפור איכות האוויר בתוך הבית, אספקת אוורור מעולה, אופטימיזציה של נוחות תרמית לדיירים ומזעור השימוש בכימיקלים וחומרים מזיקים תורם לנקודות בקטגוריה זו.
 

חדשנות: פרויקטים יכולים לצבור נקודות נוספות עבור יישום אסטרטגיות או טכנולוגיות פורצות דרך החורגות מדרישות LEED סטנדרטיות ומקדמים באופן משמעותי את קיימות הבניין.
 

הסמכת LEED פלטינום היא עדות למחויבות הבלתי מעורערת של פרויקט לקיימות ואחריות סביבתית, העולה על הדרישות לרמות זהב, כסף ואישור סטנדרטי. הסמכת LEED פלטינום דורשת תכנון קפדני, עיצוב חדשני וביצוע למופת כדי להשיג ניקוד מספק, בדרך כלל כרוך בהשקעה משמעותית במאפיינים ובשיטות בנייה ירוקות חדשניות.

השגת הסמכת LEED פלטינום מדגימה מנהיגות בתכנון ובנייה ברי קיימא, מקדמת סביבות פנימיות בריאות יותר, מפחיתה עלויות תפעול, משפרת את הסחירות ומציבה סטנדרט חדש של מצוינות בבנייה ירוקה.
הסמכת LEED פלטינום מוכרת באופן נרחב כסמל להישגי קיימות ברמה הגבוהה ביותר בעולם.

bottom of page