top of page

מלווה בנייה ירוקה באשדוד - בניין הפורום אשדוד

Screen Shot 2018-10-22 at 1.48.16 pm.png

בניין הפורום אשדוד

הבנאים 3, אשדוד

יזם: הדיור הממשלתי

אדריכל: יורק פלוך

2,200 מ"ר

בהתאם להנחיות בניה ירוקה של הדיור הממשלתי

גרינר הינו משרד מלווה בנייה ירוקה מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי המעניק שרותי אדריכלות ירוקה ליווי ירוק והכנת אוגדן עבור הרשויות לעמידה בתקנים הירוקים. אנו עושים הכל על מנת שהיזם יקבל את האישורים המתאימים במהירות המירבית ולהבטיח איכות בנייה תקינה, חיסכון כספי ליזם והרמוניה עם הטבע. על מנת להבטיח גם לדורות הבאים סביבה נקייה ובריאה יש לפעול  בשיתוף פעולה עם יועץ בנייה ירוקה מוסמך גם על מנת להקל את הנגישות עבור היזמים וקבלני הביצוע לבנייה ירוקה. אנו מאמינים שמלווה בנייה ירוקה טוב יכול להבטיח בדיוק זאת

bottom of page