top of page

Leed  Silver certification

הסמכת LEED כסף
הסמכת LEED כסף היא אחת מרמות ההסמכה הגבוהות במערכת הסמכה לבנייה ירוקה של רשות  LEED

LEED Silver מייצג הישג משמעותי בתחום הקיימות והביצועים הסביבתיים עבור פרויקט בנייה.

כדי להשיג אישור LEED Silver, פרויקט חייב לצבור מספר מסוים של נקודות בקטגוריות שונות של קיימות,
על מנת לקבל אישור LEED כסף: מחוייב פרוייקט לעמוד לפחות ב 50 – 59 נקודות.
 

הנקודות נתנות על פי מספר קטגוריות כגון:

פיתוח אתר בר קיימא: זה כולל גורמים כמו בחירת אתר, גישה לתחבורה, ניהול מי גשמים, ומזעור השפעת הפרויקט על הסביבה הסובבת.

יעילות מים: אסטרטגיות להפחתת צריכת המים, כגון מערכות השקיה יעילות, מתקנים חסכוניים במים ואיסוף מי גשמים, תורמות לנקודות בקטגוריה זו.

יעילות אנרגטית: שיפור ביצועי האנרגיה באמצעות אמצעים כגון מערכות יעילות, עיצוב תאורה, שימוש באנרגיה מתחדשת ושיפורי מעטפת הבניין, כל זה  חיוני על מנת לצבור נקודות.
 

חומרים ומשאבים: נקודות מוענקות עבור שימוש בחומרי בניין ברי קיימא, הפחתת פסולת במהלך הבנייה ויישום תוכניות מיחזור.

איכות סביבה פנימית: אסטרטגיות לשיפור איכות האוויר בתוך הבית, אספקת אוורור נאות ואופטימיזציה של נוחות תרמית עבור הדיירים תורמות לנקודות בקטגוריה זו.
 

בקטגורית חדשנות: פרויקטים יכולים לצבור נקודות נוספות עבור יישום אסטרטגיות או טכנולוגיות חדשניות שחורגות מהדרישות הסטנדרטיות של LEED.

הסמכת LEED Silver מסמלת שפרויקט בנייה הוכיח מחויבות לקיימות ואחריות סביבתית, אם כי לא גבוה כמו רמות זהב או פלטינה. הליך זה דורש תכנון, עיצוב וביצוע קפדניים כדי להשיג את הניקוד הנדרש, ובדרך כלל כרוך בהשקעה משמעותית במאפיינים ובשיטות של בנייה ירוקה.

הסמכת LEED, לרבות הסמכת כסף, לא רק מועילה לאיכות הסביבה אלא גם מקדמת חללים פנימיים בריאים יותר, מפחיתה עלויות תפעול, משפרת את הסחירות ומדגימה מנהיגות בתכנון ובנייה ברי קיימא.

bottom of page