top of page

ליווי בנייה ירוקה - פארק נחל, באר שבע

פארק נחלים באר שבע

פארק נחלים באר שבע

פארק נחלים באר שבע

פארק נחלים באר שבע

פארק נחלים באר שבע

פארק נחלים באר שבע

ליווי בנייה ירוקה וייעוץ בנייה ירוקה בבאר שבע מצריך הכרות עם העירייה והגורמים האחראים לקידום אישורי בנייה על פי תקן 5281 לבנייה ירוקה, אנו תמיד ממליצים לעבוד עם יועץ בנייה ירוקה מקצועי שהינו גם אדריכל בהכשרתו. שכונת פארק נחל, באר שבע 800 יח״ד, פרוייקט מגורים ומסחר

שטחי בנייה מגורים

שטח מסחרי

שטחים תת קרקעיים - חניונים

95,000 מ"ר

3,000 מ״ר

25,000 מ״ר


 

גרינר הינו משרד מלווה בנייה ירוקה מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי המעניק שרותי אדריכלות ירוקה ליווי ירוק והכנת אוגדן עבור הרשויות לעמידה בתקנים הירוקים. אנו עושים הכל על מנת שהיזם יקבל את האישורים המתאימים במהירות המירבית ולהבטיח איכות בנייה תקינה, חיסכון כספי ליזם והרמוניה עם הטבע. על מנת להבטיח גם לדורות הבאים סביבה נקייה ובריאה יש לפעול  בשיתוף פעולה עם יועץ בנייה ירוקה מוסמך גם על מנת להקל את הנגישות עבור היזמים וקבלני הביצוע לבנייה ירוקה. אנו מאמינים שמלווה בנייה ירוקה טוב יכול להבטיח בדיוק זאת

bottom of page