בנייה ירוקה 

בנייה ירוקה (Green Architecture) בניה ירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, בניה ותפעול של אשר נועדה לחסוך באנרגיה, מים וחומרי גלם, ומיושמת משלב התכנון המוקדם ועד איכלוס המבנה

מטרת הבנייה הירוקה ליצור סביבה בריאה ונוחה תוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, בחומרים ממוחזרים ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה

 :חסכון זה בא לידי ביטוי ב-4 תחומים עיקריים

א. אנרגיה

ב. מים

ג. קרקע

ד. חומרים

עקרונותיה של הגישה הירוקה רואים גם את האדם ורווחתו, את איכות האוויר והצפיפות ועוד אלמנטים רבים אשר מוטמעים באמצעות תכנון, בנייה ותפעול השואפים ליעילות אנרגטית וסביבתית, לעמידות ויציבות ארוכי טווח ולמוכנות לשינויים מבניים ופרוגרמתיים. התכנון מתחייב לבריאות ובטיחות מרבית בתוך המבנה, דאגה לייעול וצמצום השימוש במשאבים מתכלים, בחומרים ומוצרים מזיקים ולטיפוח הערכים החברתיים הסביבתיים והתרבותיים הקיימים. הבנייה הירוקה מחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בתכנון המבנה ובבנייתו. יש צורך בשיתוף פעולה הדוק וחיובי בין היזמים/בעלי הנכס לבין הגורמים המלווים והבנה וחזון משותף בבנייה הוליסטית ובעלת הגיון כלכלי.

בנייה ירוקה היא גישה הוליסטית לבניית מבנים בצורה שתאפשר קיימות, חיסכון אנרגטי והרמוניה עם הטבע והאדם המשתמש במבנה. כלים טכנולוגיים חדשניים מאפשרים היום לבחון בקלות יחסית כיצד יתפקד המבנה לכשיושלם ומה תהיה מידת האפקטיביות שלו. כמה שעות בשנה נצטרך להפעיל מזגן? כמה אור טבעי יהיה לנו? כמה מים נוכל לחסוך ומה תהיה איכותם? בניה ירוקה טומנת בחובה גם ערכים של בריאות, איכות חיים ויכולות תפקוד במבנה. מחקרים הראו למשל, שרק על ידי חשיפת עובדים לאור טבעי ניתן להגביר את תפוקת העובדים ב 15% והחשיפה מצמצמת 40% מההעדרויות. איכות האוויר במבנה, הצמחייה בו אשר תאפשר הצללה למשל ותוכל לחסוך עלויות אדירות של

חשמל, חומרי הבניה ואפילו תכנון של נוף, יכולים להוות שינוי עצום בשווי הנכס העתידי ותפקודו.