top of page

מלווה בנייה ירוקה - צ׳קפוסט 

IN SELA

חיפה ליווי בנייה ירוקה

חיפה ליווי בנייה ירוקה

חיפה ליווי בנייה ירוקה

חיפה ליווי בנייה ירוקה

חיפה ליווי בנייה ירוקה

חיפה ליווי בנייה ירוקה

חיפה ליווי בנייה ירוקה

חיפה ליווי בנייה ירוקה

גרינר נבחר ללות את אחד מהפרוקטים המרשימים שנבנו באזור הצפון בשנים האחרונות אנו גאים להיות חלק מהפריחה של חיפה

 

IN SELA צ'קפוסט

רח' ספיר, חיפה

יזם: סלע בינוי

אדריכל: עוזי גורדון אדריכלים

בניין משרדים 12,805 מ"ר

תכנון ראשוני

תקן 5281 לבניה ירוקה

גרינר הינו משרד מלווה בנייה ירוקה מוסמך עלידי מכון התקנים הישראלי המעניק שרותי אדריכלות ירוקה, ליווי ירוק והכנת אוגדן עבור הרשויות לעמידה בתקנים הירוקים. אנו עושים הכל על מנת שהיזם יקבל את האישורים המתאימים במהירות המירבית ולהבטיח איכות בנייה תקינה, חיסכון כספי ליזם והרמוניה עם הטבע. אנו מלווי בנייה ירוקה עבור בנייני משרדים, פרויקטים גדולים ומבני תעשייה לצד ליווי בנייני מגורים. על מנת להבטיח גם לדורות הבאים סביבה נקייה ובריאה יש לפעול  בשיתוף פעולה עם יועץ בנייה ירוקה מוסמך גם על מנת להקל את הנגישות עבור היזמים וקבלני הביצוע לבנייה ירוקה. אנו מאמינים שמלווה בנייה ירוקה טוב 

bottom of page