top of page

פסולת - תקן 5281

תושב במדינת ישראל מייצר בממוצע 2 ק"ג פסולת ביום, כמות זו עולה בשיעור של לא פחות מ 5% בכל שנה. כמות הפסולת השנתית במדינת ישראל היא כ-5 מיליון טון . לפסולת הרבה הנצברת יש השלכות איומות על האיזון האקולוגי וכמובן פגיעה אנושה בחיי האדם ומרבד החיים סביבו. פליטת מתאן יצירת אפקט חממה וכמובן הפצת מחלות הפוגעות בכולנו

פרק הפסולת בתקן הירוק לבניה בת קיימא מתמקד באצירת פסולת > איסוף והובלת פסולת > טיפול ו/או סילוק פסולת. זאת במטרה לצמצם באופן ניכר את כמויות הפסולת הנצברות כיום ומופנות למטמנות.

 

עקרונות בניה ירוקה בהיבט הפסולת

  1. צמצום כמות הפסולת על ידי ניהול חומרי הבנייה באופן קפדני תאפשר מניעת פסולת רבה ותחסוך הוצאות כספיות משמעותיות.

  2. ריכוז פסולת אותה ניתן למחזר במיכלים מיוחדים בהתאם לחומרים עצמם יאפשר פינויים למרכזי מחזור.

  3. מסירת חומרי בניה פגומים או עודפים לגורמים אחרים במקום לאתרי פסולת.

  4. שילוב מרכיבי מיחזור בניהול הפסולת הביתית להפרדה ומיחזור פסולת.

 

המפגעים הנגרמים כתוצאה מהעדר טיפול בפסולת הם: זיהום קרקעות ומי תהום, זיהום אוויר, מפגעי ריח, מפגעים בטיחותיים לנתיבי תעופה, בזבוז משאבי קרקע להטמנת פסולת, פליטת גז מתאן ֿ, אחד הגזים האחראים לאפקט החממה, התרבות מזיקים והתפשטות מחלות. סוגיית הטיפול בפסולת נחשבת לאחת הבעיות הסביבתיות הקשות עמה מתמודדת מדינת ישראל 

 

פרק הפסולת בתקן לבנייה בת קיימה עוסק בניהול הפסולת הנוצרת על ידי משתמשי הבניין כאשר מטרתו המרכזית היא צמצום נפח ומשקל הפסולת ההולכת למטמנות והגדלת נפח או משקל הפסולת המופנית לטיפול ולמיחזור. מערך הטיפול בפסולת כולל שלושה שלבים עיקריים: 1 )אצירה; 2 )איסוף והובלה; 3)טיפול או סילוק הפסולת

 

השלב הראשון, אצירת הפסולת, מתרחש בסמוך למקור היווצרות הפסולת. טיפול יעיל בסוגי הפסולת השונים מצריך הפרדת הפסולת במקור, באופן המאפשר איסוף סלקטיבי לטובת טיפול סלקטיבי: קומפוסטציה ויצירת דשן וביו-גז עבור פסולת אורגנית, מיחזור פסולת מוצקה של אריזות נייר, קרטון, פלסטיק, מתכת וזכוכית וטיפול בפסולת מסוכנת כמו סוללות, מטענים ומכשירים אלקטרוניים. תכנון של חללי אצירת פסולת משותפים ברמת הבניין הם תנאי הכרחי לקיום המערך ולצמצום מפגעים סביבתיים.

משרדנו מלווה ירוק מוסמך מטעם מכון התקנים הישראלי, אנו יכולים ללוות פרויקט בניה ירוק על כל שלביו על מנת שיהיה תיאום מקצועי אופטימאליפסולת בנייה ממוחזרת חוסכת (בין היתר) את הובלתה למטמנה רחוקה ומאפשרת שימוש חוזר כבר בתהליך הבנייה. תקן 5281מעודד מיחזור גם בתהליך ההריסה וגם בתהליך הבנייה של מבנה, מחזור פסולת בניין בשלב פירוק בניין קיים והריסתו מאפשר מִחזור של חומרי בנייה המפחית זיהום הקרקע ושינוע למרחקים ההליך הוליסטי מביט בפסולת בנייה כמשאב אותו ניתן לנצל ברמה מקומית של עייריה או רשות מקומית. המשרד לאיכות הסביבה ופורום ה 15 של העירייות תומך בשימוש חוזר בפסולת וכמו כן בהפחתה משמעותית של פסולת על ידיד תכנון קפדני של חומרי הבנייה בין כלל הגורמים המעורבים להצלחת התהליך.
 

ליווי להסמכת מבנה כירוק על פי תקן 5281, התמצאות בדרישות "הירוקות" של כל עיר, הדרכה לצבירת נקודות על מנת שהיזם יוכל להגיע אל היעד במהירות ובקלות האפשרית, אנו יודעים שזמן שווה כסף בייחוד בתהליכי בנייה גדולים ומורכבים אך גם עבור האדם הבונה את ביתו הפרטי, אנחנו אוהבים ומאמינים במה שאנו עושים ונשמח לעזור לכל יזם להגשים את החזון של מבנה ירוק החי ונושם עם דייריו במהירות ובנוחות האפשרית על מנת שלא יווצרו עיכובי בנייה והאישורים יוגשו כראוי כדי שבנייה ירוקה לא תהיה נטל עבור היזם אלא פרס אשר יניב מלבד לערכים אקולוגים גם תמורה כלכלית.

bottom of page