top of page

ליווי בנייה ירוקה בירושלים - בניין חקר המח

בניין חקר המוח.jpg

קמפוס גבעת רם, ירושלים

בניין אוניברסיטאי

15,000 מ"ר

אדריכל: משרד נורמן פוסטר ושות

בר-שיפמן-נתן אדריכלים (משרד

מקומי)

גרינר הינו משרד מלווה בנייה ירוקה מוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי המעניק שרותי אדריכלות ירוקה ליווי ירוק והכנת אוגדן עבור הרשויות לעמידה בתקנים הירוקים. בעת ליווי בנייה ירוקה בירושלים אנו עושים הכל על מנת שהיזם יקבל את האישורים המתאימים במהירות המירבית ולהבטיח איכות בנייה תקינה, חיסכון כספי ליזם והרמוניה עם הטבע. על מנת להבטיח גם לדורות הבאים סביבה נקייה ובריאה יש לפעול  בשיתוף פעולה עם יועץ בנייה ירוקה מוסמך גם על מנת להקל את הנגישות עבור היזמים וקבלני הביצוע

bottom of page