top of page

מלווה בניה ירוקה - דה האז, ת״א

דה האז

דה האז, ת"א

יזם: בובליל 38

UR platform אדריכל

23 יח"ד

1,800 מ"ר מעל הקרקע

התקבל אישור מקדמי מ-IQC,

תכנון ראשוני

תקן 5281 לבניה ירוקה

תכנון בידוד תרמי לפי תקן 5282

גרינר הינו משרד מלווה בנייה ירוקה מוסמך עלידי מכון התקנים הישראלי המעניק שרותי אדריכלות ירוקה, ליווי בנייה ירוקה והכנת אוגדן עבור הרשויות לעמידה בתקנים הירוקים. אנו עושים הכל על מנת שהיזם יקבל את האישורים המתאימים במהירות המירבית ולהבטיח איכות בנייה תקינה, חיסכון כספי ליזם והרמוניה עם הטבע. אנו מלווי בנייה ירוקה עבור בנייני משרדים, פרויקטים גדולים ומבני
תעשייה לצד ליווי בנייני מגורים. על מנת להבטיח גם לדורות הבאים סביבה נקייה ובריאה יש לפעול  בשיתוף פעולה עם יועץ בנייה ירוקה מוסמך גם על מנת להקל את הנגישות עבור היזמים וקבלני הביצוע לבנייה ירוקה. אנו מאמינים שמלווה בנייה ירוקה טוב 

bottom of page